Specifications

For å sikre at resultatene er helt tilfeldig , bruker vi en Random Number Generator ( RNG) for å fungere som gryphynmedia.com vår “dealer ” .